สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทร 074 - 829560

Email : sasukpabon@gmail.com Facebook : สสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง